Naturlik trädgård

Önskar du en Naturlik Trädgård?

En naturlik trädgård kan exempelvis innehålla:

  • Vattenspeglar
  • Växter med fruktsättning för fågellivet
  • Växter som attraherar fjärilar, bin och humlor
  • Ett marktäckande örtskikt
  • En miniskog
  • Ett stycke äng
  • Insektshotell
  • En kompost
  • Och mycket annat…

Här samarbetar jag med en tidigare lärarkollega Maria Herneke Walter

Vi kommer gärna ut och diskuterar förutsättningarna och vägen fram till din naturliga trädgård

tillbaka