Kontakt

Hej, mitt namn är Margareta Fronaeus. Jag är uppvuxen och bosatt i Lund och utbildad landskapsarkitekt med fokus på växter och växtanvändning i allt från små trädgårdar och parker till naturlika växtmiljöer.

Under över 30 år har jag varit verksam som lärare på Hvilan Utbildning AB – en gymnasieskola med grön profil utanför Åkarp. Jag har huvudsakligen undervisat i ämnena trädgårdsanläggning, växtkunskap och trädgårdsplanering för såväl gymnasieungdomar som vuxenstuderande – vilket gett mig lång erfarenhet av att möta människor med varierande behov och att fungera som pedagogisk handledare.

Parallellt med min lärargärning har jag under flera år drivit ett företag, Gröna Rön – Råd för trädgård, inriktat mot rådgivning och projektering av trädgårdar. Idag arbetar jag med att utveckla mitt företag på heltid och jobbar lika gärna med praktiskt trädgårdsarbete, som med planering vid ritbordet.

Inriktningen mot Naturlika Trädgårdar är ett centralt tema där jag samarbetar med företaget Ut i Natur / MHW-Konsult

I det praktiska trädgårdsarbetet bestående av plantering, beskärning av träd och buskar, häckklippning, ogräsbekämpning m.m. samarbetar jag ofta med företaget Annas Trädgårdstjänst.

 Maria Herneke Walter

Jag har 30 års yrkeserfarenhet som täcker in allt från odling till forskning och undervisning.
Jag har ett genuint natur- och trädgårdsintresse som grundlades redan i barndomen i Danmark.
Genom åren har det blivit en trädgårdsmästareutbildning som har blivit påbyggd med en fil.mag. i biologi. (ekologi)
Att trädgården och naturen har rehabiliterande verkan har stärks med Alnarpskurser samt intresset för att förmedla med en Naturbrukslärareutbildning.

Jag bor på landet med min man, hundar och katt samt givetvis våra höns. Vi odlar våra grönsaker själva i växthus och på friland, dessutom anlägger vi en vinodling.
Vår vision är att det skall vara så nära naturen som möjligt och att den biologiska mångfalden skall stärkas till detta har vi en stor delvis vildvuxen trädgård.

Hemsida:
http://utinatur.se/

Anna Jakobsson

Hemsida:
http://www.annastradgardstjanst.se/

tillbaka